បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

សូមរីករាយក្នុងការទទួលទានតែនាពេលរសៀល ឬស្រាខកថេល នាពេលល្ងាចអមដោយទេសភាពទឹកធ្លាក់ព័ទ្ធជុំ វិញ និងសម្លេងព្យាណូដ៏ពីរោះ។

បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមានបម្រើជូននូវអាហារសម្រន់ សាន់វិចតូចៗ តែដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ ស្រា និងភេសជ្ជៈផ្សេងៗទៀត។ ជាកន្លែងដ៏សមស្របសម្រាប់បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាល ឬពិភាក្សាមុខជំនួញ។

ចាប់បើកពីម៉ោង: 10.00 ព្រឹក ដល់ 12.00 អធ្រាត្រ រៀងរាល់ថ្ងៃ

សម្លៀកបំពាក់: ថ្លៃថ្នូរសមរម្យ

សូមកក់កន្លែងរបស់លោកអ្នកតាមរយ: +855.23.22 8822 រួចបន្តទៅលេខ 7919 អ៊ីមែល f&b@nagaworld.com