សេវាប្រជុំជាកញ្ចប់

ការផ្តល់ជូនសេវាប្រជុំជាកញ្ចប់

ចង់រកកន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំក្រុមការងារពិសេស ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមែនទេ?

រៀបចំក្រុមប្រកួតកូនហ្គោលអន្តរជាតិដែលត្រូវការទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសមែនទេ?

ត្រូវការរៀបចំវេទិកាពិភពលោកលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់ក្រុមអ្នកវិជ្ជាជីវៈចម្រុះជាតិសាសន៍មែនទេ?

ត្រូវការកន្លែងរៀបចំវេទិកាអស្ចារ្យក្នុងការប្រគំតន្ត្រីលក់ទំនិញដែលមានទាំងឆាក ប្រព័ន្ធភ្លើង និង សំឡេងមែនទេ?

សូមទាក់ទងក្រុមការងារ NagaWorld® M.I.C.E. Team -ប្រជុំទៅដោយអ្នកជំនាញលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិន។

ជាមួយក្រុមជំនាញរបស់ M.I.C.E. បរិក្ខារកំសាន្ត និង ជម្រើសនៅ NagaWorld® អ្នកអាចទទួលបានដំណោះស្រាយដ៏ងាយស្រួលមួយ ក្នុងការបង្កើតបទពិសោធន៍ប្លែកមិនអាចបំភ្លេចបាននៅទីកន្លែងដែលមានសំណាងបំផុតនៅក្នុងតំបន់។

ជួបជុំ ជប់លៀង សម្រាកកាយនៅ NagaWorld®។ ផ្តល់កម្លាំងចិត្ត និង រីករាយធ្វើជាអ្នកឈ្នះ។

​ដើម្បីកក់កន្លែងឥឡូវនេះអ៊ីមែល mice@nagaworld.com;
សូមទូរស័ព្ទមកលេខ​ +855.2.322 8822.

ជម្រើសទី ១៖ ការប្រជុំកន្លះថ្ងៃដែលមានការសម្រាកទទួលទានកាហ្វេ

ការផ្តល់ជូនរួមមាន៖

 • ប្រើបន្ទប់ប្រជុំពីម៉ោង ៨ ព្រឹកដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់/ម៉ោង ១ ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច
 • បន្ទប់រៀបចំតាមការចង់បានដែលមានក្រដាសកត់ត្រា ខ្មៅដៃ ទឹកដបពិសាសម្រាប់អ្នកចូលរួម
 • មានតុទទួលភ្ញៀវនៅមុខបន្ទប់ដោយមានការរៀបចំផ្កាស្រស់ស្អាត
 • មានតុធំមួយនៅលើឆាកដោយមានការរៀបចំផ្កាស្រស់ស្អាត
 • មានក្រដាសធំ និង ក្តារខៀនមួយដែលមានហ្វឺតផងដែរ
 • មានផ្ទាំងសំពត់សមួយ
 • មានតុថ្លែងសនរកថាមួយដែលមានក្បាលមីក្រូ
 • មានកន្លែងបកប្រែ (ផ្តល់ជូនលុះត្រាជួលកាសត្រចៀកពីសណ្ឋាគារ)
 • មានជើងដាក់ក្បាលមីក្រូពីរ ក្បាលមីក្រូដាក់លើតុពីរ និង ក្បាលមីក្រូឥតខ្សែមួយ
 • បម្រើជូនកាហ្វេ និង តែនៅក្នុងពិធីប្រជុំដោយឥតគិតថ្លៃ
 • សម្រាកទទួលទានកាហ្វេពេលព្រឹក
 • កាហ្វេ និង តែ ជាមួយទឹកផ្លែឈើស្រស់ពីប្រភេទ ផ្លែឈើស្រស់បីមុខ និង អាហារសម្រន់បីមុខ។

 

ជម្រើសទី ២៖ ប្រជុំកន្លះថ្ងៃជាមួយការសម្រាកទទួលទានកាហ្វេ និង អាហារថ្ងៃត្រង់

ការផ្តល់ជូនរួមមាន៖

 • ប្រើបន្ទប់ប្រជុំពីម៉ោង ៨ ព្រឹកដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃត្រង់
 • បន្ទប់រៀបចំតាមការចង់បានដែលមានក្រដាសកត់ត្រាខ្មៅដៃទឹកដបសម្រាប់អ្នកចូលរួម
 • មានតុទទួលភ្ញៀវនៅមុខបន្ទប់ដោយមានការរៀបចំផ្កាស្រស់ស្អាត
 • មានតុធំមួយនៅលើឆាកដោយមានការរៀបចំផ្កាស្រស់ស្អាត
 • មានក្រដាសធំ និង ក្តារខៀនមួយដែលមានហ្វឺតផងដែរ
 • មានផ្ទាំងសំពត់សមួយ
 • មានតុថ្លែងសនរកថាមួយដែលមានក្បាលមីក្រូ
 • មានកន្លែងបកប្រែ (ផ្តល់ជូនលុះត្រាតែជួលកាសត្រចៀកពីសណ្ឋាគារ)
 • មានជើងដាក់ក្បាលមីក្រូពីរ ក្បាលមីក្រូដាក់លើតុពីរ និង ក្បាលមីក្រូឥតខ្សែមួយ
 • បម្រើជូនកាហ្វេ និង តែនៅក្នុងពិធីប្រជុំដោយឥតគិតថ្លៃ
 • សម្រាកទទួលទានកាហ្វេពេលព្រឹក
 • កាហ្វេ និង តែ ជាមួយទឹកផ្លែឈើស្រស់ពីរប្រភេទ ផ្លែឈើស្រស់បីមុខ និង អាហារសម្រន់បីមុខ។
 • អាហារប៊ុហ្វេអន្តរជាតិ រួមទាំងភេសជ្ជៈ

 

ជម្រើសទី ៣៖ ការប្រជុំពេញមួយថ្ងៃដែលមានការសម្រាកទទួលកាហ្វេពីរដង

ការផ្តល់ជូនរួមមាន៖

 • ប្រើបន្ទប់ប្រជុំពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច
 • បន្ទប់រៀបចំតាមការចង់បានដែលមានក្រដាសកត់ត្រា ខ្មៅដៃ ទឹកដប សម្រាប់អ្នកចូលរួម
 • មានតុទទួលភ្ញៀវនៅមុខបន្ទប់ដោយមានការរៀបចំផ្កាស្រស់ស្អាត
 • មានតុធំមួយនៅលើឆាកដោយមានការរៀបចំផ្កាស្រស់ស្អាត
 • មានក្រដាសធំ និង ក្តារខៀនមួយដែលមានហ្វឺតផងដែរ
 • មានផ្ទាំងសំពត់សមួយ
 • មានតុនិយាយមួយដែលមានក្បាលមីក្រូ
 • មានកន្លែងបកប្រែ (ផ្តល់ជូនលុះត្រាតែជួលកាសត្រចៀកពីសណ្ឋាគារ)
 • មានជើងដាក់ក្បាលមីក្រូពីរ និង ក្បាលមីក្រូឥតខ្សែមួយ
 • បម្រើជូនកាហ្វេ និង តែនៅក្នុងពិធីប្រជុំឥតគិតថ្លៃ
 • សម្រាកទទួលទានកាហ្វេពេលព្រឹក៖
 • កាហ្វេ និង តែ ជាមួយទឹកផ្លែឈើស្រស់ពីរប្រភេទ ផ្លែឈើស្រស់បីមុខ និង អាហារ សម្រន់បីមុខ។
 • សម្រាកកាហ្វេពេលរសៀល៖
 • កាហ្វេ និង តែ ជាមួយទឹកផ្លែឈើស្រស់ពីរប្រភេទ ផ្លែឈើស្រស់បីមុខ និង អាហារ សម្រន់បីមុខ។

 

ជម្រើសទី ៤៖ ការប្រជុំពេញមួយថ្ងៃដែលមានការសម្រាកទទួលទានកាហ្វេពីរដង និង អាហារ ថ្ងៃត្រង់

ការផ្តល់ជូនរួមមាន៖

 • ប្រើបន្ទប់ប្រជុំពីម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច
 • បន្ទប់រៀបចំតាមការចង់បានដែលមានក្រដាសកត់ត្រា ខ្មៅដៃ ទឹកដប សម្រាប់អ្នកចូលរួម
 • មានតុទទួលភ្ញៀវនៅមុខបន្ទប់ដោយមានការរៀបចំផ្កាស្រស់ស្អាត
 • មានតុធំមួយនៅលើឆាកដោយមានការរៀបចំផ្កាស្រស់ស្អាត
 • មានក្រដាសធំ និង ក្តារខៀនមួយដែលមានហ្វឺតផងដែរ
 • មានផ្ទាំងសំពត់សមួយ
 • មានតុនិយាយមួយដែលមានក្បាលមីក្រូ
 • មានកន្លែងបកប្រែ (ផ្តល់ជូនលុះត្រាតែជួលកាសត្រចៀកពីសណ្ឋាគារ)
 • មានជើងដាក់ក្បាលមីក្រូពីរ និង ក្បាលមីក្រូលើតុពីរ
 • បម្រើជូនកាហ្វេ និង តែនៅក្នុងពិធីប្រជុំឥតគិតថ្លៃ
 • សម្រាកទទួលទានកាហ្វេពេលព្រឹក
 • កាហ្វេ និង តែ ជាមួយទឹកផ្លែឈើស្រស់ពីរប្រភេទ ផ្លែឈើស្រស់បីមុខ និង អាហារសម្រន់បីមុខ។
 • អាហារប៊ុហ្វេអន្តរជាតិ រួមទាំងភេសជ្ជៈ
 • សម្រាកកាហ្វេពេលរសៀល
 • កាហ្វេ និង តែ ជាមួយទឹកផ្លែឈើស្រស់ពីរប្រភេទ ផ្លែឈើស្រស់បីមុខ និង អាហារសម្រន់បីមុខ។

 

កក់កញ្ចប់តម្លៃដែលអ្នកចូលចិត្តសម្រាប់ការប្រជុំរបស់អ្នកឥឡូវនេះ! អ៊ីមែល mice@nagaworld.com; ទូរស័ព្ទ +855.2.322 8822.